3.10.2017 / Gösterim Sayısı : 281

Kütlü Pamuklarda Kirlenmeyi Önleme Komisyonu Çalışmalarına Başladı.

Ülke ekonomisinde önemli yere sahip olan pamuk, üretimden tüketimine kadar birçok aşamadan geçmektedir. Bu süreç içersinde oluşan ürün kayıpları son yıllarda önemli boyutlara ulaşmıştır. Pamuk tarımına dayalı sektör ekonomisini olumsuz etkileyen kirlenmenin ortadan kaldırılması için 2003/6189 sayılı  Bakanlar Kurulu kararının 4. Maddesi ile, kütlü pamukların toplanması, taşınması, muhafazası ve depolanması esnasında, % 100 pamuktan mamul bez ve ipliklerin kullanılması zorunlu kılınmaktadır. Bununla birlikte naylon, gübre çuvalı, doğal ve sentetik elyaf karışımı gibi kirlenmeye neden olan malzemelerin kullanılması ve karıştırılması  yasaklanmıştır.

     Bu kararname hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasının yanı sıra bazı idari müeyyidelerin de uygulanması öngörülmekte olup, bu yaptırımlar sayesinde ülkemizde kütlü pamukların kirlenmesinin en aza indirilmesi ve böylece standart, kaliteli ve temiz pamuk üretimine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

       İl Müdürlüğümüz  tarafından oluşturulan Kütlü Pamuklarda Kirlenmeyi Önleme komisyonu her yıl Eylül, Ekim ve Kasım aylarında periyodik olarak pamuk toplama alanları ve çırçır - prese fabrikaları denetlenerek bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

         Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Murat ÇAKMAKLI ve komisyon temsilcileri yapılan kontrollere katıldı.

         İl Müdürü Dr. Murat ÇAKMAKLI "Görüldüğü gibi Tükiyenin ve ilimizin en önemli endüstriyel sanayi ürünlerinden olan ve ilimizde de Türkiye üretiminin yaklaşık %45'nin üretildiği pamuk üretiminin yapıldığı İlimizde  Perşembe Mahallesinde bir tarladayız. Pamuğun toplanmasında 2003 yılı kapsamında ilgili mevzuat gereği  bakanlar kurulu kararı gereği pamuk kirliliği dikkate alınması gereken bir husustur. Bu kapsamda kurulan il komisyonumuz çalışmalarını büyük bir hassasiyetle yürütmektedir. Pamuk kirliliği bitkisel üretimimizin önemli bir ürünü olan pamuğun tarımsal  ekonomi de önemli bir rol teşkil etmektedir. Çünkü pamukta kirlilik, üretilen ürünlerin pamuğun fiyatında da önemli bir etken olarak görülmektedir. Tabii son yıllarda pamuk kirliliğinde ciddi farkındalıklar oluşmuştur. Bu konuda önemli duyarlılıklar söz konusudur. Ancak her zaman dikkate alınarak bunun değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Çünkü pamuğun ne kadar temiz olsa tarladaki toplanmasında, taşınmasında, depolanmasına kadar bununla ilgili endüstriyel sanayimizin işlenmesine kadar temiz pamuğun sanayimize intikal etmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu da çiftçimizin cebine girecek parayı da etkilemektedir. Ne kadar temiz olursa ne kadar temiz pamuktan üretim yapılırsa ülke kazanacak çiftçilerimiz kazanacaktır. Gerek komisyonumuz gerek bizler Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak pamuk kirliliği konusunda gereken duyarlılığı göstermektedir. Yasal mevzuattta bunu gerektirmektedir. Yasal mevzuatta gerekli Idari ve yasal yaptırımlar söz konusudur. Bunların hepsi ülke ekonomisi ve çiftçimizin kazancı için önem arz etmektedir. Bu konuda duyarlılık göstermeliyiz. Bu duyarlılık doğrultusunda pamuğumuz her geçen gün aynı ivmeyle daha temiz bir pamuk üretimi gerçekleştirilecektir. Bizler Şanlıurfa Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak STK larımızla birlikte bu konuda duyarlılığımızı Sayın Bakanımızın liderliğinde, Sayın Valimizin öncülüğünde bütün bitkisel üretim alanlarında olduğu gibi bu konuda da büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Sonuçta çiftçimizin kazancı bizim için önemli ve bu doğrultuda sanayicimizin beklentisi de pamuğun temiz olmasıdır. Sanayicilerimizin beklentisi de doğru ve ideal biçimde sağlanacaktır. Inşaalah bu anlamda bu hassasiyetle komisyon üyelerimizle, Ziraat Odası temsilcilerimiz ve başkanımızla çalışmalarımıza büyük bir hassasiyetle devam etmekteyiz.  Daha temiz daha verimli daha kaliteli ve daha bol bir pamuk üretimi için dilek ve temennilerimiz söz konusudur. Inşallah bu doğrultuda  tarımsal üretimimiz, pamuk üretimimiz en iyi şekilde üretimden sanayicimize en iyi şekilde taşınacaktır. Dedi.

 

''