13.7.2017 / Gösterim Sayısı : 995

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Şube Müdürlüğünden Açıklama...

​Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada "2017 dönemi emanet hububat alımları için uygulanacak muhasebe usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır. Ürünü emanete bırakan ve kredi kullanmayan üreticilere, talepleri halinde ÇKS belgesinde belirtilen ve emanet alıma tabi tutulan ürün bedelinin % 30' u avans olarak ödenebilecektir. Ödenen avans tutarı üzerinden, % 4 oranında gelir vergisi stopajı yapılacaktır. Kesilen vergi tutarı, ürünün alım işlemine tabi tutulması durumunda tahakkuk edecek gelir vergisi stopajından mahsup edilecektir." denildi

''