3.1.2018 / Gösterim Sayısı : 747

2018 Yılı Staj Başvuruları Başladı...

         2018 yılı Staj Uygulama Takvimi bakanlığımızca yayınlanmış olup ilgili tüm öğrenciler için staj başvurularının alınması 02.01.2018 tarihinde başlayıp, 30.04.2018 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir. 

          Staj ile ilgili iş ve işlemlerde 2018 yılı staj uygulama takvime göre hareket edilecek olup, müracaatlar staj komisyonu tarafından ödenek, bölüm ve kontenjan miktarına göre değerlendirilip stajyer öğrenci kabulü yapılacaktır.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1. Müracaat Dilekçesi

2. Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan kurumumuza hitaben yazılmış staj tarihi, staj süresi ve staj yapmasının uygun olduğunu belirtir yazı

3. Fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı

4. İş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin stajyerin öğrenim gördüğü kurum tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu(Staja başlamadan önce getirecektir.)

5. Staj değerlendirme formu

6. 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi

7. 2 adet vesikalık fotoğraf

''