Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü

  • Şube Müdürü
  • Görevler
  • Personel
  • İletişim

 

 

Şube Müdür V.

 ​

Ahmet ÖZDEMİR

Telefon: 0 414 313 20 34 - Belge Geçer : 0 414 313 29 41

 

 


Görevler

 

a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama işlerini yapmak, yaptırmak, 

b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak, 

c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak, 

ç) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak, 

d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak, 

e) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak, yaptırmak, 

f) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek, 

g) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su, biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak, 

ğ) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,10 

h) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek, 

ı) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek, 

i) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak, 

j) Toprak koruma kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda bulunmak ve katılım sağlamak, 

k) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak 

l) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini değerlendirmek, kontrol etmek, 

m) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak, 

n) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak, 

o) İdari bağlılık işlemlerini (köy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni köy oluşturulması, bağımsız köy oluşturulması) yürütmek, 

ö) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak, 

p) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak, 

r) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak, 

s) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını sağlamak, 

ş) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek, 

t) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak, 

u) İl dahilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak. 

ü) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek. 

v) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 

y) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması amacıyla, yapılacak müracaatların ilk değerlendirmesini ve uygun görülenler için yer seçimi ön çalışmalarını yapmak, 

z) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütmek, komisyonlar oluşturmak, teknik destek sağlamak ve çalışmaları koordine etmek, 

aa) Kurulmuş tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin uygulamalarını takip etmek, izlemek ve değerlendirmek, 

bb) Su kaynaklarının, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğe karşı korunması ve su kalitesinin izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek. 

cc) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında köy gelişim alanlarını belirlemek, köy imar planlarını ve altyapı hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. 

çç) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında, zorunluluk hali ve Kanunun amaçları gözetilerek yürütülen tarım arazisinin tarım dışı amaçla kullanım izinleri, satışlar, şerhler ve tahsis işlemlerini yürütmek, 

dd) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 

ADI VE SOYADIÜNVANI
İsmail ARSLANMühendis (Ziraat)
Ali Muzaffer KOLMühendis (Ziraat)
Hizni ERCANMühendis (Ziraat)
Suna YAZARMühendis (Ziraat)
Mustafa BAŞARMühendis (Ziraat)
Adem BAĞCIMühendis (Ziraat)
Gülay BAŞARMühendis (Ziraat)
Mehmet YÜCELMühendis (Ziraat)
Bekir DEMİRMühendis (Ziraat)
Recep DOBLANMühendis (Ziraat)
Mehmet KUTLUMühendis (Ziraat)
Gülşah MELİKMühendis (Ziraat)
Ahmet KIRATOĞLUMühendis (Ziraat)
Servet DOKUMACIMühendis (Ziraat)
Selma KAYAMühendis (Ziraat)
Tülin İŞLER EKİNCİMühendis (Ziraat)
Havva ŞAHİNMühendis (Ziraat)
Fatma Berna GÖKMühendis (Ziraat)
Ahmet KAPLANMühendis (Ziraat)
Ziya KOLBÜKENMühendis (Ziraat)
Onur DUMANMühendis (Harita)
Behçet İZGİMühendis (Harita)
Ayhan SOYSALMühendis (Harita)
Mehmet ŞAHİNMühendis (Harita)
Ömer OLCARSMühendis (Harita)
Ahmet BAŞAKMühendis (İnşaat)
Ahmet BİLGENKimyager
Ahmet KARAKAŞTekniker (Ziraat)
İbrahim Halil SAYARTekniker (Ziraat)
Abidin ALICITekniker (Ziraat)
Naif SAYANTekniker (Ziraat)
Emin DEMİRTekniker (Ziraat)
İzzettin ÖZDEMİRTekniker (Ziraat)
Abdullah ŞAHİNTekniker (Ziraat)
Osman YILANTekniker (Ziraat)
Mehmet Ali YILANTekniker (Ziraat)
Nesrin TÜRKMENTekniker (Ziraat)
Orhan Raşit TOKAÇTekniker
Mustafa ÇAKIRTekniker
Süleyman PEMBEGÜLTekniker
Abdulkadir NİMETOĞLUTekniker
Zeliha TOKAÇTekniker
Ferihan CANBAZTekniker
Kutluay GÜÇTekniker
Aydın AYDEMİRTekniker
Ahmet AYGÜRTekniker
Ekrem ÇATALKAYATekniker
Meltem TOKGÖZ ÇATALKAYATekniker
Esra AYAZTekniker
Cebrail DOĞANTekniker
Mehmet Celal CANTekniker
Mehmet VURGUNTekniker
Kadir POLATTekniker
Fuat KOPARALTekniker
Abdullah YILMAZTeknisyen
M.Şükrü KÖSEOĞLUAyniyat Saymanı
Keziban ALBAYRAKMemur
Mukaddes BİLGİÇMemur
Mahmut ÇİFTÇİDaktilograf
Seyh Sait ÖZDEMİRDaktilograf
Gazi OĞUZDaktilograf
Osman CANŞoför
Şükrü BULUTHizmetli
Halil KESKİNDaimi İşçi
Mehmet ASLANDaimi İşçi
Mehmet Yaşar GÜZELGÜNDaimi İşçi
Mahmut İRENDaimi İşçi
Bülent GÜLERDaimi İşçi
Halil GÖKTEPEDaimi İşçi
Yaşar URALDaimi İşçi
Mehmet HALBURCUDaimi İşçi
Sabri BEDİRDaimi İşçi
Ömer SUNAYDaimi İşçi
Seyit DEMİRDaimi İşçi
Salih DURMAZDaimi İşçi
Nuri GÜZELDaimi İşçi
Müslüm KIZILELMADaimi İşçi
Mehmet ÖZDEMİRDaimi İşçi
M. Azmi ÖNCELDaimi İşçi
Ahmet YAŞARDaimi İşçi
Sait SAĞDaimi İşçi
Mukadder BOZDAĞDaimi İşçi
Mahmut KILIÇDaimi İşçi
Minavver TANAL Daimi İşçi
Mehmet Nuri DURMAZDaimi İşçi
Nazire BÜLBÜLDaimi İşçi
H. Birsen DEĞERDaimi İşçi
Suphi KASIMOĞLUDaimi İşçi
Sevim KARATAŞDaimi İşçi
Hülya KARAHANDaimi İşçi
Ömer Faruk KENANOĞLUDaimi İşçi
Fevzi DUYGULUDaimi İşçi​

 

 

İletişim

Adres: Esentepe Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi NO: 21 – Karaköprü/Şanlıurfa

Telefon: 0 414 313 20 34

Belge Geçer : 0 414 313 29 41​

''