Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

  • ​Şube Müdürü
  • Görevler
  • Personel
  • İletişim

 

 

Şube Müdür V.

​ 

Mehmet Sait YILDIZ

Telefon: 0 414 313 27 11 / 306 - Belge Geçer : 0 414 313 10 15

  

  


 

Görevler

a) İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak, 

b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek, 

c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek, 

ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak, 

d) Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek, 

e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak, 

f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak, 

g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet göstermek, 

ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak, 

h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlara göndermek, 

ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 

i) Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak, 

j) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek. 

k) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek. 

l) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek, 

m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek, 

n) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek, 

o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak, 

ö) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,

 ADI SOYADI                              ÜNVANI

​Mehmet AKSOYMühendis (Ziraat)
Osman ÇEVİKMühendis (Ziraat)
Kadir KILIÇMühendis (Ziraat)
Ahmet GÜNEŞMühendis (Ziraat)
Mehmet Bülent ATILGANMühendis (Ziraat)
H. Suat ALTIPARMAKMühendis (Ziraat)
İbrahim Halil NİMETOĞLUMühendis (Ziraat)
Mehmet MAMAYMühendis (Ziraat)
İ.Halil HAREMMühendis (Ziraat)
Ali PINARBAŞIMühendis (Ziraat)
Fahriye IŞIKLARMühendis (Ziraat)
Remezan ARSLANMühendis (Ziraat)
Necmi ÖZKANMühendis (Ziraat)
Ebubekir DAĞMühendis (Ziraat)
Nuri PAKIRMühendis (Ziraat)
M. Sait YILDIZMühendis (Ziraat)
Ramazan BOZDAĞMühendis (Ziraat)
Süleyman ŞEKERMühendis (Ziraat)
Hacı Bayram GÖKTEPEMühendis (Ziraat)
Mehmet MUTLUMühendis (Ziraat)
Mahmut ŞEKERMühendis (Ziraat)
Mahmut DOĞRAMACIMühendis (Ziraat)
Bayram BALİMühendis (Ziraat)
Fevzi AÇIKGÖZMühendis (Ziraat)
Mehmet TANRIVERDİMühendis (Ziraat)
Mehmet YILDIRIMMühendis (Ziraat)
Mehmet GÖZOĞLUMühendis (Ziraat)
Mustafa DEMİRMühendis (Ziraat)
Nedim CANBAZMühendis (Ziraat)
Atilla YAZARMühendis (Ziraat)
Hasan MÜDÜROĞLUMühendis (Ziraat)
Mahmut EKİNCİMühendis (Ziraat)
Naci KARATAŞMühendis (Ziraat)
Abdulaziz AKTACİRMühendis (Ziraat)
Halit BÜKENZiraat Teknikeri
Mehmet KAYAZiraat Teknikeri
Selcen ERDAŞ ÇELİKZiraat Teknikeri
Kamil EVCİZiraat Teknikeri
Kemal SEVGİLİ
Ferhat YARIŞ
Ziraat Teknikeri
Ekonomist
İmam GÖKTAŞMemur
Ahmet ACI
Şoför
Abdulhalık BİNİCİİşçi
Yasin ALTINGÖZ
İşçi
Şükrü ÇİÇEK
İşçi


 İletişim

Adres: İmam Bakır Mahallesi Veteriner Caddesi NO:19 /ŞANLIURFA

Telefon: 0 414 313 27 11

Belge Geçer : 0 414 313 10 15

''