İdari ve Mali İşler Sube Müdürlüğü

  • Şube Müdürü
  • Görevler
  • Personel
  • İletişim

 

 

Şube Müdür V.

Fuat TAYLAN

Telefon: 0 414 313 27 11/ 214 - Belge Geçer : 0 414 313 10 15

 

​​KİMLİK BİLGİLERİ ​
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM YERİ
MEDENİ HALİEli
EĞİTİM DURUMU​ ​
​​LİSANS  : 
​LİSE: 
​İLK – ORTA: 
​​İŞ DENEYİMİ

​​Görevler

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak, 

b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek, 

c) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak, 

ç) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek, 

e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek, 

f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 

g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, 14 

ğ) İl müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak ve Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda bilişim varlıklarının çalışmasını temin etmek, 

h) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

i) İl Müdürlüğü için elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan; her türlü yazılım ve hizmetin devamlılığını, güvenliğini ve kontrolünü sağlamak, 

k) İl Müdürlüğünün internet siteleri ve intranet yapıları ile içerik yönetim sistemlerinin kullanımına yönelik çalışmalar yapmak, 

n) İl Müdürlüğünün bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, onarımı, işletilmesi, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, 

o) İlgili kanunların belirlediği log kayıtlarının öngörülen sürece kaydedilmesini sağlamak, 

ö) İl Müdürlüğü bünyesinde işlenen ve saklanan verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak, 

ı) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

ADI VE SOYADI ÜNVANI GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM
Latif KAYADoktor 
Berrak KAYAAvukat
Mehmet Selçuk SAYGANAvukat​
Burhan GARİPZiraat Teknikeri   ​
Habib TOKUMACIZiraat Teknikeri   
Muhammed Said ORANZiraat Teknikeri   
Maşallah BARUTZiraat Teknikeri   
Mehmet DÜBÜLLÜTekniker   
Cuma YAŞARTekniker   
Reşit ALTUNTekniker   ​
Mehmet ÖLÇERTekniker   


İ. Baki BAYINDIRTekniker  
Celal TULPARTekniker  
Burhan AKARTekniker  
Müslüm ATLITekniker  
Mehmet ŞAHİNSağlık Teknikeri 
İlhami YAMANZiraat Teknisyeni
​Mehmet TELEKTeknisyen    
Cevher KAYATeknisyen    
Ali TUMBULTeknisyen    
İrfan ÇELİKTeknisyen    
Hasan YÜKSELTeknisyen    
Yalçın SÖYLEMEZTeknisyen    
Suat ÖNCELTeknisyen   
Ali AVCIAraştırmacı
İzzet ARSLANAraştırmacı
M. Reşat KÜÇÜKŞef
Ali SARARV.H.K.İ.   
Sinan YANTURV.H.K.İ.   
Mehmet FİDANBilgisayar İşletmeni  
Sedat ÇELİKBilgisayar İşletmeni  
Ahmet CENGİZMemur  
Salih FIRATHANMemur  
İbrahim KARYAĞDIMemur  
Mustafa KOLBÜKENMemur  
Ubeyit DOBLANŞoför
Hakkı TOPRAKŞoför 
Mehmet TÜTÜNCÜŞoför  
Osman DEMİRŞoför 
Bülent YÜCELKor. ve Güv. Gör.
Hasan ANGUŞHANBekçi 
Mehmet ÇAKMAKİşçi Personel 
Mehmet BAĞDİKENİşçi Personel 
Orhan TANALİşçi Personel  
Kadir İSMAİLOĞLUİşçi Personel
M. Emin DERMANİşçi Muhasebe İşçi Mutemedi 
Mehmet AVCIOĞLUİşçi Muhasebe İşçi Mutemedi 
A. Hamit AKKANATİşçi Evrak Kayıt
A. Vahap ÇETİNİşçi Evrak Kayıt
Ömer BALİİşçi Sekreterlikte odacı
Ali GÜMÜŞİşçi Evrak Kayıt
Hüseyin GÜZELİşçi Basın
Mehmet BİLALİşçi Yeni bina İl Müd. Yrd. Odacısı 
Bahri GÜMÜŞİşçiSekreter
Mehmet Cevher AKILLIİşçi Sekreterlik Yardımcı Hizmetler
Ramazan AKELİşçi Alım satım
Mustafa DEMİRKAYAİşçi Ambar
Mahmut DOĞANİşçi Yeni bina (santral)
Murat AYİşçi Yeni bina (santral)
Faiz ŞAHİNİşçi Yeni bina Çevre Temizliği
​İsmail BAĞIŞİşçi Ambar
Fethi ASLANİşçi Ambar
Yaşar DEMİRİşçi Ambar
Aydın CAMİşçi Ambar
Mehmet DÖRTGÜLİşçi Ambar
Kadir YAYLAİşçi İ.M.İ. Şb.Müd. odacısı
Fethi ÇAKANİşçi Benzinlik
Mehmet BASMACIİşçi Benzinlik
Cuma BAYINİşçiBenzinlik
Sinan SEYİDOĞLUİşçi Döner Sermaye odacısı 
Ömer HANAYİşçi Sendika Temsilcisi 
Mehmet DEMİR (Bekir Oğ.)İşçi Yardımcı Hizmetler
Fuat DEMİRİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Aziz TANKÇIİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Ömer BOSTANCIİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Sabri TOPRAKİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Bakır ATÇIİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Abdurrahman ÇİFTÇİİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Mustafa KORKMAZİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Musa HOROZİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Abdurrahman ATÇIİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Mehmet URALİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Mustafa AYGIRCIİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Hasan AŞIKİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Mehmet BELLERİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
​Übeyt NARİNİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
İbrahim ÖZDEMİRİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Tevfik Nejdet SABUNCUİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Galip CANBEKİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Hadi PELTEKİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Mehmet TUĞBAYİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
M. Sıddık DEMİRİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Memduh YILDIKİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Kadir KAYAİşçi Bekçi  (Sivil Savunma)
Bahattin ÖGEİşçi Misafirhane (Sosyal Tesis)
Hasan SÜZENİşçi Misafirhane (Sosyal Tesis)
Fethi DEMİRİşçi Misafirhane (Sosyal Tesis)
Yasin GÜZELİşçi Misafirhane (Sosyal Tesis)
Remzi ÇAKMAKİşçi Misafirhane (Sosyal Tesis)
Ömer ŞİMŞEKİşçi Misafirhane (Sosyal Tesis)
Ali TURANİşçi Misafirhane (Sosyal Tesis)
İ. Halil TAHTASIZİşçi Misafirhane (Sosyal Tesis)
Cuma CANBEYLİİşçi Misafirhane (Sosyal Tesis)
İsmail PINARİşçi Misafirhane (Sosyal Tesis)
Mustafa GAYBERİİşçi Misafirhane (Sosyal Tesis)
Sabri YILDIRIMİşçi Misafirhane (Sosyal Tesis)
Mahmut ÇİÇEKİşçi Misafirhane (Sosyal Tesis)
​Halil KUBATLIİşçi Resepsiyon (Sosyal Tesis)
Şerif YETİMİşçi Resepsiyon (Sosyal Tesis)
Bekir ÇİFTÇİİşçi Yemekhane Aşçı (Sosyal Tesis)
Bakır GÜZELİşçi Yemekhane (Sosyal Tesis)   
Kemal BAŞKURTİşçi Yemekhane (Sosyal Tesis)   
Mustafa AKILLIİşçi Yemekhane (Sosyal Tesis)   
Hüseyin BAŞAKİşçi Yemekhane (Sosyal Tesis)   
A. İhsan KARAİşçi Yemekhane (Sosyal Tesis)   
M. Zeki MEYDANCIİşçi Yemekhane Aşçı (Sosyal Tesis)    
Aziz DEMİRİşçi Yemekhane Aşçı (Sosyal Tesis)    
Mehmet TÜKERİşçi Yemekhane (Sosyal Tesis)  
Mehmet DEMİR İşçi Mutfak (Sosyal Tesis) 
İbrahim SELMANİşçi Mutfak (Sosyal Tesis) 
İsmail ÇİFTÇİİşçi Mutfak (Sosyal Tesis) 
Mehmet Nur ÇİFTÇİİşçiBahçıvan (Sosyal Tesis)
A. Saim KUYUMCUİşçi Bahçıvan (Sosyal Tesis)
İ. Halil GÜNEŞİşçi Bahçıvan (Sosyal Tesis)
Mustafa YILMAZİşçi Marangoz (Sosyal Tesis)
Muhammed Salih ÖZMENİşçi Sıhhi Tesisatçı (Sosyal Tesis)
Fuat DEMİRİşçiLokal (Sosyal Tesis)
M. Harun ÖNCELİşçi Yardımcı Hizmetler
Ahmet AKTAŞİşçi Şoför (Makine Birimi)
Mehmet SALGUTİşçi Şoför (Makine Birimi)
Celal SAĞIRİşçi Şoför (Makine Birimi)
İsmail ASLANİşçi Şoför (Makine Birimi)
Cuma YILDIZİşçi Şoför (Makine Birimi)
Nihat SÖZENİşçi Şoför (Makine Birimi)
İbrahim DİKMENİşçi Şoför (Makine Birimi)
Mustafa TÜREMEİşçi Şoför (Makine Birimi)
Abdullah CANGİRİşçi Şoför (Makine Birimi)
Mehmet ATÇIİşçi Şoför (Makine Birimi)
Ömer ÖZMENİşçi Şoför (Makine Birimi)
Abdullah ÇALIŞKANİşçi Şoför (Makine Birimi)
Ömer DALGIÇİşçi Şoför (Makine Birimi)
İdan ÇAPANİşçi Şoför (Makine Birimi)
Mehmet KARATAŞİşçi Şoför (Makine Birimi)
Mehmet YETİMİşçi Şoför (Makine Birimi)
Mahmut ASLANİşçi Şoför (Makine Birimi)
Orhan KİRLİİşçi Şoför (Makine Birimi)
Mustafa DURMUŞİşçi Şoför (Makine Birimi)
M. Şah AYDINİşçi Şoför (Makine Birimi)
Kasım YETİMİşçi Şoför (Makine Birimi)
Nazif ARSLANİşçi Şoför (Makine Birimi)
Ahmet Hakkı ÇOBANİşçi Şoför (Makine Birimi)
Ömer AKİşçi Şoför (Makine Birimi)
Mahmut BUDAKİşçi Şoför (Makine Birimi)
Mustafa UÇANİşçi Şoför (Makine Birimi)
Kemal CANİşçi (Makine Birimi)
​Remzi CANBEKİşçi Kalorifer (Makine Birimi)
Mehmet KARATAŞİşçi Kaynakçı (Makine Birimi)
M.Hakkı BADILLIİşçi Oto Tamirci (Makine Birimi)
Ahmet TURUNÇİşçi Oto Tamirci (Makine Birimi)
Mahmut BALYEMEZİşçi Oto Lastikçi (Makine Birimi)
İbrahim BALYEMEZİşçi Kalorifer (Makine Birimi)
Mustafa ERİŞMİŞİşçi (Atölye) (Makine Birimi)
Ali ÇAŞILİşçiGeçici Görevle Valilik (Çevre Kor. Vakfı)
Nazif KERİMOĞLUİşçiGeçici Görevle (Gençlik ve Spor İl Müd.)
Ömer AYDIN İşçiGeçici Görevle (Gençlik ve Spor İl Müd.)
A. Hamit KARAKAYAİşçiGeçici Görevle (Gençlik ve Spor İl Müd.)

 

İletişim

Adres: İmam Bakır Mahallesi Veteriner Caddesi NO:19 /ŞANLIURFA

Telefon: 0 414 313 27 11

Belge Geçer : 0 414 313 10 15

 

''